Gerbiami klientai, Vėl išleidome naujinį! Naujinys Nr. 157 - Atostogų likučio fiksavimas konkrečiai datai. Šiuo naujiniu Darbuotojo kortelėje sukuriama galimybė nurodyti sukauptų nepanaudotų atostogų likutį konkrečiai datai. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartį. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8...

Gerbiami klientai, Išleidome naujinį Nr. 159 Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms Paieškos funkcijos (F3) praplėtimas. Šiuo naujiniu Prekybos modulyje sukuriama nauja prekybos dokumentų greitos paieškos filtro sąlyga. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu...

Gerbiami klientai, Vėl išleidome naujinį!  Šį kartą naujinys Nr. 160 Smulkūs darbo laiko žiniaraščio spausdinimo pakeitimai leis ataskaitą Darbo laiko apskaita filtruoti pagal Padalinį. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per Būtent programos „Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035...

Gerbiami klientai, Išleidome šiam buhalterinio darbo laikotarpiui aktualų naujinį Nr. 158 Būtent v.9.2 ir v.9.3 versijoms Detalaus suderinimo akto korekcijos. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per Būtent programos „Pagalba“ mygtuką, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką...

Gerbiami klientai, Išleidome naujinio Nr. 151 DA-01 formos korekcijos papildymą Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms. Šiuo naujinio papildymu atliekami smulkūs pakeitimai, jog formuojant DA-01 ataskaitą į vidutinį, ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičių, neįtrauktų atleistų darbuotojų, kurie dirbo ne pilnu etatu ankstesniu negu ataskaitos formavimo...

Gerbiami klientai, Pabaigėme 2020 metus išleisdami naujinį Nr. 156 Atostogų rezervo ataskaita Būtent v.9.3 programos versijai. Naujinio pagalba, naujoji atostogų rezervo ataskaita įvertins anuliuotas nepanaudotų atostogų dienas bei, reikalui esant, nepanaudotų atostogų likutį rodys 3 skaitmenų po kabeliu tikslumu. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite...

Gerbiami klientai, Atsižvelgiant į smulkius standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų pokyčius, išleidome naujinio Nr. 118 SAF-T rinkmenos funkcija papildymą.  Klientams, įsigijusiems naujinį Nr. 118, papildymas yra nemokamas. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8 37 491035...

Gerbiami klientai, Išleidome naujinys Nr. 152 „Tabelio kodų persidengimo kontrolė“ Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms. Įsigiję šį naujinį, turėsite galimybę atlikti tabelio kodų, kurie buvo įvesti darbo laiko pasikeitimuose, persidengiančių laikotarpių tikrinimą. Naujinys yra mokamas. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką...

Gerbiami klientai, Jau  išleistas naujinys Nr. 153 Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms Mėnesinės GPM313 deklaracijos smulkūs pataisymai. Pataisyti deklaracijos GPM313 formavimo netikslumai, kurie atsirasdavo, kai darbo užmokestis už tam tikrą mėnesį buvo sumokėtas per kelis kartus, o paskutinio mokėjimo suma buvo nedidelė. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos...

Gerbiami klientai, Išleidome naujinio Nr. 142 Nedarbingumo skaičiavimo antraeilininkams papildymą apskaitos ir verslo valdymo sistemos Būtent  v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms. Tai smulkūs nedarbingumo skaičiavimo pakeitimai. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per  programos Būtent  mygtuką „Pagalba“, telefonu 8...