Gerbiami klientai, Išleidome naujinio Nr. 151 DA-01 formos korekcijos papildymą Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms. Šiuo naujinio papildymu atliekami smulkūs pakeitimai, jog formuojant DA-01 ataskaitą į vidutinį, ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičių, neįtrauktų atleistų darbuotojų, kurie dirbo ne pilnu etatu ankstesniu negu ataskaitos formavimo...

Gerbiami klientai, Pabaigėme 2020 metus išleisdami naujinį Nr. 156 Atostogų rezervo ataskaita Būtent v.9.3 programos versijai. Naujinio pagalba, naujoji atostogų rezervo ataskaita įvertins anuliuotas nepanaudotų atostogų dienas bei, reikalui esant, nepanaudotų atostogų likutį rodys 3 skaitmenų po kabeliu tikslumu. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos priežiūros sutartis. Jei turite...

Gerbiami klientai, Mes rūpinamės, kad Jūsų darbas su apskaitos ir verslo valdymo sistema Būtent būtų sklandus, todėl išleidome mokomąjį naujienlaiškį, primenantį apie programos aktualią funkciją: Darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo automatinis užpildymas iš karto keliems darbuotojams. Jeigu Jums kyla klausimų,  programą Būtent esate įsigiję iki 2018 metų ir norėtumėte...

Gerbiami klientai, Pasitikdami ateinančius metus, išleidome mokomąjį naujienlaiškį tema: MMA ir NPD dydžių pasikeitimai Būtent programoje nuo 2021 m. sausio mėn. Jei turite klausimų dėl naujienlaiškio, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką adresu pagalba@butenta.lt....

Gerbiami klientai, Vėl išleidome naujienlaiškį tema: Finansinių operacijų formavimo ypatumai prekybiniame dokumente Tikimės, kad informacija bus naudinga ir palengvins kasdienį Jūsų darbą su buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema Būtent. Jei turite klausimų ar norite užsiprenumeruoti mūsų mokomuosius naujielaiškius,prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8...

Gerbiami klientai, Išleidome darbo su apskaitos ir verslo valdymo sistema "Būtent" mokomąjį naujielaiškį Apmokėjimų tikrinimas ir taisymas. Ši mokomoji medžiaga padės išmokti lengvai ir greitai sutikrinti sąskaitų apmokėjimą. Mums rūpi Jūsų darbo patogumas! Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8 37...

Gerbiami klientai, Atsižvelgiant į smulkius standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų pokyčius, išleidome naujinio Nr. 118 SAF-T rinkmenos funkcija papildymą.  Klientams, įsigijusiems naujinį Nr. 118, papildymas yra nemokamas. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką „Pagalba“, telefonu 8 37 491035...

Gerbiami klientai, Išleidome naujinys Nr. 152 „Tabelio kodų persidengimo kontrolė“ Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms. Įsigiję šį naujinį, turėsite galimybę atlikti tabelio kodų, kurie buvo įvesti darbo laiko pasikeitimuose, persidengiančių laikotarpių tikrinimą. Naujinys yra mokamas. Jei turite klausimų dėl atnaujinimų, prašome susisiekti su mumis per programos Būtent mygtuką...

Gerbiami klientai, Tik ką išleidome darbo su apskaitos ir verslo valdymo sistema Būtent mokomąjį naujienlaiškį Kaip išsifiltruoti prekybos dokumentus: neįrašytus, neapmokėtus, su permoka. Tikimės, kad ši mokomoji medžiaga padės atsinaujinti žinias arba surasti naujų, darbą lengvinančių funkcijų Jūsų naudojamoje programoje. Jei turite klausimų dėl naujienlaiškio, prašome susisiekti su mumis...

Gerbiami klientai, Jau  išleistas naujinys Nr. 153 Būtent v.9.2 ir v.9.3 programos versijoms Mėnesinės GPM313 deklaracijos smulkūs pataisymai. Pataisyti deklaracijos GPM313 formavimo netikslumai, kurie atsirasdavo, kai darbo užmokestis už tam tikrą mėnesį buvo sumokėtas per kelis kartus, o paskutinio mokėjimo suma buvo nedidelė. Naujinys yra nemokamas klientams, turintiems programos...