Būtent VALDYMUI

25 metai rinkoje – virš 2000 klientų

Verslo valdymo sistema Būtent VALDYMUI skirta įmonėms,  atvaizduojančioms ir kontroliuojančioms visus apskaitos procesus vienoje informacinėje erdvėje. Ši sistema skirta ne tik buhalterijai. Tai yra ir vidutinės grandies vadybos darbo įrankis, taip pat aukščiausios grandies vadovų sprendimams reikalingos informacijos šaltinis.

Sistema gali būti sujungta su įvairiomis specializuotomis programomis, el. parduotuvėmis, EKA, duomenų kaupikliais. Ja gali naudotis neribotas vartotojų skaičius tiek vidiniame tinkle, tiek nutolusiose darbo vietose.

Įdiegus sistemą Būtent VALDYMUI, Jūsų įmonėje bus efektyvesni šie procesai:

Sandėlio prekių likučių, apyvartos ir skolų valdymas

Vadyba galės:

 • naudoti kainynų sistemą;
 • importuotis tiekėjų prekių sąrašus pateiktus .xls formatu;
 • aktyviai valdyti sandėlio likučius;
 • automatizuoti prekių surinkimą/atkrovimą;
 • priimti pirkėjų užsakymus, rezervuoti prekes;
 • automatizuoti užsakymų tiekėjams formavimą, sinchronizuoti su pirkėjų užsakymai;
 • importuoti sąskaitų apmokėjimo informaciją iš klientų pasirinktų bankų sistemų;
 • valdyti sąskaitų apmokėjimo terminus, skolų priminimus ir pan.

Greitesni apskaitos procesai

Sistema turi įmonių veiklos specifikai ir poreikiams pritaikytas specialiąsias funkcijas:

 • abonentinių sąskaitų automatinis suformavimą;
 • serijinės ir vienetinės gamybos apskaitą;
 • gaminių savikainos skaičiavimą, prijungiant tiesiogines ir netiesiogines gamybos sąnaudas;
 • autoūkio priežiūros informacijos apibendrinimą;
 • pervežimų apskaitą (reisų savikainą);
 • integraciją su Office programinės įrangos paketu ir pan.

Aktualios, įmonės veiklą atspindinčios ataskaitos vadybai.

Automatizuotas buhalterijos darbas

Sistema:

 • pati apdoroja pirminius dokumentus ir sudeda į reikalingus registrus;
 • padeda apskaityti ilgalaikį turtą;
 • padeda suskaičiuoti GPM, SODRA mokesčius, atostogas, nedarbingumą ir pan. kiekvienam darbuotojui;
 • eksportuoja darbo užmokesčio, sąskaitų apmokėjimo duomenis į klientų pasirinktų bankų sistemas;
 • siunčia duomenis į išmaniąją valstybinę mokesčių sistemą iMAS, t.y. iSAF, iVAZ, SAF-T posistemes;
 • padeda apskaityti pakuotes;
 • turi visas funkcijas, reikalingas vesti apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • formuoja visus buhalterijai reikalingus dokumentus bei ataskaitas.

Finansų analizė

Sistema leidžia:

 • sudaryti ekonominės veiklos modelį pagal įmonės veiklos rūšis, kaštų centrus, padalinius;
 • planuoti pinigų srautą;
 • vykdyti horizontalią ir vertikalią balanso bei pelno/nuostolių ataskaitos analizę;
 • skaičiuoti įvairius finansinius rodiklius, pvz. pelningumo, rentabilumo ir pan.

VVS Būtent turi jungtį su GPAIS – vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema.

Sprendimai

Ypač daug galimybių didmeninės prekybos įmonėms.

 • Tiekėjų užsakymų dalinis automatizavimas;
 • Pirkėjų užsakymai;
 • Tiekėjų/Pirkėjų užsakymų sinchronizavimas;
 • Prekių likučių ataskaitos;
 • Prekių atsargų palaikymas sandėlyje;
 • Prekių judėjimo analizė;
 • Realizacijos ataskaitos;
 • Prekybos statistikos ataskaitos;

 • Kainodaros sistema;
 • Skolų valdymas;
 • Piniginių srautų planavimas;
 • Kaupiklių panaudojimas sandėlio operacijoms;
 • Jungtys su el. parduotuvėmis;
 • Jungtys su EKA.

Tinka tiek serijinei, tiek vienetinei gamybai.

 • Technologinės kortelės;
 • Žaliavų pakaitalai;
 • Žaliavų poreikis;
 • Pusgaminių apskaita;
 • Ilgo gamybos ciklo apskaita;

 • Tiesioginių ir netiesioginių gamybos sąnaudų prijungimas prie gaminio savikainos;
 • Pagamintos produkcijos apskaita;
 • Broko apskaita;
 • Jungtys su gamybos valdymo programomis.

Statybos įmonėje taip pat gali būti tvarkinga apskaita.

 • Medžiagų apskaita pagal objektus/darbų vykdytojus;
 • Įrankių, įrengimų apskaita pagal objektus/darbų vykdytojus;
 • Objektų pelningumo ataskaita.

Buhalterinės apskaitos paslaugas galima automatizuoti.

 • Apskaita, pritaikyta įvairaus verslo įmonių poreikiams;
 • Pilna finansinė atskaitomybė;
 • iMAS, SAF-T, SoDra, VMI ataskaitų ir duomenų automatizuotas padavimas;
 • Abonentinių sąskaitų automatinis formavimas;
 • Priminimų skolininkams automatizuotas siuntimas;

 • Banko duomenų importas/eksportas;
 • E-sąskaita;
 • Finansų analizė;
 • Nemokamos darbo vietos buhalterinės apskaitos įmonės klientams.

Tinka, kai įmonė teikia transportavimo, autoserviso paslaugas arba turi ir prižiūri savo autoūkį.

 • Reisų savikainos skaičiavimas;
 • Automobilių/moto įrenginių kuro normos;
 • Kuro apskaita;

 • Automobilio remonto istorija/keistų detalių apskaita;
 • Kelionės lapai;
 • Jungtys transporto valdymo programomis.